kadoi sachiko
œenterœ

Exhibition "From within." at Sokyu-sha Gallery, Shinjyuku, Tokyo
October03-16 2011
‘
Exhibition "taut" at GrassyHill, Nemuro, Hokkaido
August01-September30 2011
‘
Exhibition -PhotoLabGallery, ProPhotoSupply, Oregon, USA (Two person)
August01-September01 2011
‘
www.japanexposures.com
kadoi gallery
copyright© 2004-2011 Kadoi Sachiko all rights reserved